2011 ROTAX MAX OKINAWA GP R.6 STARTING GRID
2011.12.25 ROTAX Jr MAX
2011.12.25 ROTAX OTONA MAX
TOMOYOSE SYUN
TOMIMURA HIROKI
ONAGA MIKI
TANAKA HIDEAKI
TOMIMURA REO
OKUDA MOMO
 HIGA TAIKI
SATAKE WATARU
SAITO KAZUKI
CHINEN SYUGO
NAKAMA RIKU
CHINEN SHINGO
SATO MARINO
YAMAGUCHI DAIKI
YONAHA TOMOKI
TAIRA HIBIKI
TAGGART ROBERT