ONAGA  MIKI
NAKAMA  RIKU
TOMIMURA  REO
TAIRA HIBIKI
SATAKE WATARU
 HIGA YUUKI
2011 ROTAX MAX  Jr OKINWA GP STARTING GRID
TOMOYOSE  SYUN
INAMITSU  KEIGO
CHINEN SHINGO
ROBRET TAGGART
SATO MARINO
OKUDA MOMO
SAITO KAZUKI